WOW Ambassadors

WOW–Finland ambassadorit kutsuvat kaikkia suomalaisia mukaan tähän Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kannalta tärkeään hankkeeseen ja ovat eri tavoin mukana tapahtumassa.

Kuva: Uwa Iduozee

Maryan Abdulkarim

Olen yhteiskunnallinen keskustelija ja Vuoden Kristiina 2016 -palkittu vaikuttaja. Vedän konsulttifirmaa, joka on erikoistunut yhdenvertaisuuskysymyksiin.

Suomi tarvitsee WOW-tapahtuman, joka juhlii naiseutta ja tyttöyttä, koska meillä on vielä matkaa yhteiskuntaan, jossa olisimme kaikki yhdenvertaisia. Erityisen tärkeä WOW on siinä, että se antaa mahdollisuuden tulla yhteen, yhdistää voimamme ja nostaa toinen toisiamme naiseudessa ja tyttöydessä, mikä on arvokasta ja juhlan arvoista.

Minusta feminismi on työkalu, jolla tehdään näkyväksi yhteiskunnassa olevat rakenteet, jotka synnyttävät epätasa-arvoa. Se on työkalu näiden rakenteiden purkamiseen kestävällä tavalla, joka ottaa huomioon ihan jokaista. Feministisessä yhteiskunnassa voivat hyvin kaikki, riippumatta siitä millaiseen kehoon on sattunut syntymään.

Fatima Anttonen

Olen 22-vuotias some-asiantuntija, kukkahattutäti, äiti ja feministi Tampereelta.

Olen feministi, koska olen kyllästynyt siihen että nainen määritellään ulkonäön ja neitseellisyyden kautta. Olen feministi koska, haluan lukea naistenlehdistä muutakin kuin laihdustusvinkkejä, saada samaa palkkaa, ja tehdä töitä, ilman, että kukaan kyseenalaistaa osaamistani jos alani sattuu olemaan miesvaltainen.

Olen feministi koska tasa-arvo on mulle elinehto.

Kuva: Tiina Heikkinen Felt Fotograf

Mirja Borgström

Elämäni kiintopisteitä ovat kanssaihmiset, kulttuurit, taide ja luonto. Ilokseni olen työssäni saanut olla kosketuksessa näihin elementteihin.

Tehtävät ovat olleet kansainvälisiä, eläviä ja intohimoisia. Olen toiminut teatterin markkinointipäällikkönä, kulttuuritoimen toimialajohtajana, kaupungin markkinointipäällikkönä ja toimitusjohtajana. Viimeiset kuusi vuotta olen luotsannut yritystäni Saimaa Arts and Marketing, jonka intohimotuotteena on Imatra Ballet.

On tärkeää puhua elämästä rehellisesti, pelotta ja avoimesti.

On vapauttavaa tehdä näkyväksi sekä vaikeat että elämää hehkuttavat asiat.

Tasa-arvo kiteytyy käsitteeseen ihmisarvo. Ihmisarvon tunnustaminen toteuttaa tasa-arvon.

Marianne Heikkilä

Olen helsinkiläinen äiti, Marttaliiton toiminnanjohtaja ja pappi. Olen toiminut monissa erilaisissa järjestöissä kuten Marttaliitossa, Kirkon Ulkomaanavussa, Seurakunnassa sekä Kirkkopalveluissa. Olen intohimoinen kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kannattaja ja toimin tällä hetkellä hallitustyössä Sininauha Oy:ssä, Kansalaisareena ry:ssä, Väestöliitto ry:ssä, Kotisisar Oy:ssä, Familia Oy:ssä sekä Väestöliiton Klinikat Oy:ssä. Olen ollut perustamassa Naisten Pankkia, Refuhomea, VauvaSuomea sekä eettisiä lahjoja. Työ- ja elinkeinoministeriön Kuluttajapoliittinen toimikunta, LähiTapiolan henkivakuutuksen hallintoneuvosto sekä toimiminen yrittäjänä, konsulttina ja säätiön luottamushenkilönä ovat antaneet laajemman näkökulman eri toimijoiden liiketoimintaan ja yleishyödylliseen toimintaan. Lähellä sydäntäni ovat tyttöjen ja naisten osallisuuden, oikeuksien ja toimeentulon vahvistaminen ja tasa-arvon edistäminen.

WOW Finland -sanoma on tärkeä, ajassa elävä ja naisia voimaannuttava kansanliike. Voimistaessamme naisia, voimistamme myös maailmaa.  Köyhyydellä ja eriarvoisuudella on globaalisti valitettavasti edelleen naisen kasvot, siksi tarvitsemme asenne- ja suunnanmuutosta tyttöjen saamiseksi yhteiskuntien täysivaltaisiksi jäseniksi.

Tyttöjen ja naisten asioiden edistäminen ja osallisuuden vahvistaminen kehittävät koko yhteiskuntaa ja voivat ratkaista globaaleja haasteita. Tasa-arvon edistymisen myötä on pystytty vahvistamaa myös ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja naisten ja tyttöjen maailmanlaajuisia saavutuksia.

Feminismi on sukuni naisjohtajilta peritty asenne, jotta maailma olisi tasa-arvoisempi ja naiset voisivat valita itse.

Anna Jungner-Nordgren

Jag är feminist, mamma och maratonlöpare. Jag är ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, vice ordförande för ALDE Gender Equality Network och jobbar med kommunikation.

Varför jag är feminist: Därför att jag vill vara med och bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där mänskliga rättigheter förverkligas för alla. Jag vill bygga ett samhälle fritt från våld där kön inte begränsar människors möjligheter och frihet att forma samhället och sitt liv.

Kuva: Pekka Mustonen

Rosa Liksom

Kuvataiteilija, kirjailija ja elävien kuvien tekijä.

Minäkin luulin, että se tasa-arvo, jonka edellisten sukupolvien naiset ovat meille taistelleet, on pysyvää ja tasa-arvo asiassa mennään aina eteenpäin. Nyt olen ymmärtänyt, että tasa-arvoasioissa voidaan mennä ja juuri nyt mennäänkin taaksepäin! Tasa-arvo sukupuolten, eri ihmisten ja eläinten ja kansojen välillä on unelmani. Kun tyttöjen asemaa ja koulutusta parannetaan, replika saat rolex niin kaikkien yhteiskunnan jäsenten elämä menee eteenpäin. Näin tapahtuu, koska tytöistä tulee äitejä ja äidit vaikuttavat poikienkin asenteisiin kasvatuksen kautta.

Kai Mykkänen

Olen 36-vuotias ulkomaankauppa- ja kehitysministeri. Tasa-arvo on minulle henkilökohtaisesti tärkeä kysymys. Suomella on pitkä ja hieno tasa-arvohistoria, mutta tasa-arvo ei Suomessakaan ole valmis.

Vaikka voimme olla ylpeitä siitä, että suomalaiset naiset toimivat kansainvälisinä esimerkkeinä koulutuksen tasossa, talouselämässä ja politiikassa, on meillä vielä paljon tehtävää.Kansainvälisesti katsottuna avainasemassa on naisten ja tyttöjen koulutus. Naiset ja tytöt ovat usein ensimmäisinä jäämässä koulutuksen ulkopuolelle. Naisten koulutuksellisen ja taloudellisen aseman parantaminen on tärkeää myös kehitysmaiden kehityksen kannalta. Naisten puutteellisista taloudellisista vaikutusmahdollisuuksista aiheutuu suuria kustannuksia maailmantaloudelle. Kotimaassa erityisesti sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla on edistettävä. Vanhempainvapaan jakaminen on askel tiellä tasapuolisempaan työnjakoon perheissä ja työelämän tasa-arvoon.

Virpi Sarasvuo

Olen Virpi Sarasvuo, entinen hiihtäjä, nykyinen yrittäjä, äiti ja vaimo.

Kun kuulin ensimmäisen kerran Paulina Ahokkaalta WOW-konseptista, vaikutuin. Koen tärkeäksi, että rohkaisemme naisia verkostoitumaan. Arvostan WOW-festivaalissa ja sen kokoamisen eri työvaiheissa juuri sitä, että toisistaan eroavat äänet pääsevät kohtaamaan samalla areenalla yhteistyöhaluisesti.

Kuva: Mitro Häkkinen

Maria Veitola

Olen kirjoittava, puhuva ja kuunteleva toimittaja ja mediapersoona.

Olen feministi koska uskon tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Share This